Bestuur Oranjevereniging ''Oranje Trouw"

Bestuur

Oranjevereniging ''Oranje Trouw" heeft een onbezoldigd bestuur met 8 leden.
De meeste bestuursleden zijn al vele jaren in functie, sommige zelfs meer dan tien jaar. 
Indien nodig wordt de benoeming van een bestuurslid op de algemene ledenvergadering
aan de orde gesteld en bij herkiesbaarstelling opnieuw vastgesteld.
Elk bestuurslid heeft een taakgebied, zoals hieronder vermeld.
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering
aan de hand van schriftelijke rapportages, jaarstukken en financiƫle gegevens.

Dagelijks bestuur


Voorzitter: Gerrit Robbemondt
Telefoon: 0418-551564
E-mail: gerritrobbemondt@oranjeverenigingnederhemert.nl
-----------------------------------------------------------------------------
Secretaris: Rino Verwijs
Telefoon: 06-11008119
E-mail: rinoverwijs@oranjeverenigingnederhemert.nl
-----------------------------------------------------------------------------
Penningmeester: Arie Lanser
Telefoon: 06-43572558
E-mail: arielanser@oranjeverenigingnederhemert.nlAlgemeen bestuur

Ella van Genderen
Telefoon: 0418-674051
-----------------------------------------------------------------------------
Arnette Kreling
Telefoon: 0418-641412
-----------------------------------------------------------------------------
Corry Verheij
Telefoon: 0418-552542
-----------------------------------------------------------------------------
Claudia Verwijs
Telefoon: 06-27567344
-----------------------------------------------------------------------------
Arend van Zandvliet
Telefoon: 0418-552587