Wanneer de vlag uitsteken en hoe ?

Officiële vlaginstructie

Vanuit de Nederlandse overheid wordt er een officiële vlaginstructie vastgesteld die verplicht is voor overheidsgebouwen.
Burgers wordt geadviseerd om deze vlaginstructie te volgen maar dit hoeft niet, U mag ook buiten onderstaande dagen de vlag hijsen.
Valt de datum hieronder op een zondag of christelijke feestdag? Dan wordt een dag later gevlagd. Een uitzondering geldt voor Koningsdag. Wanneer de verjaardag van Koning Willem-Alexander op een zondag valt, vindt de viering ervan een dag eerder plaats.
----------------------------------------------------------
31 januari (1 februari)
Verjaardag prinses Beatrix - vlag met wimpel
----------------------------------------------------------
27 april (26 april)
Koningsdag - vlag met wimpel
----------------------------------------------------------
4 mei
Dodenherdenking
----------------------------------------------------------
5 mei
Bevrijdingsdag
----------------------------------------------------------
17 mei (18 mei)
Verjaardag Koningin Maxima - vlag met wimpel
----------------------------------------------------------
Laatste zaterdag juni
Veteranendag
----------------------------------------------------------
15 augustus (16 augustus)
Formeel einde Tweede Wereldoorlog
----------------------------------------------------------
Derde dinsdag van september
Prinsjesdag
----------------------------------------------------------
7 december (8 december)
Verjaardag prinses Amalia - vlag met wimpel
----------------------------------------------------------
15 december (16 december)
Koninkrijksdag
----------------------------------------------------------
Wanneer mag de oranje wimpel worden gebruikt?
Op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis mag de vlag met een oranje wimpel worden gehesen.
Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijk Huis (geboorte, huwelijk, overlijden), kan door de minister-president een
speciale vlaginstructie worden afgekondigd. Bij alle andere gelegenheden moet er zonder oranje wimpel worden gevlagd.
----------------------------------------------------------
Nederlandse vlag met Dodenherdenking 4 mei
Op de avond van 4 mei hangen in heel Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden.
De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. Op 4 mei blijft de vlag halfstok hangen
na de 2 minuten stilte en wordt niet in top gehesen.
----------------------------------------------------------
Kleur en formaat van de Nederlandse vlag
De Nederlandse vlag staat symbool voor eenheid en onafhankelijkheid van het gehele Koninkrijk der Nederlanden.
De officiële kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Voor de afmetingen zijn geen voorschriften.
De lengte moet zich wel verhouden tot de breedte van 3:2. De banen zijn horizontaal en even hoog. Op Koningsdag
en op de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de Nederlandse vlag uitgebreid met een oranje wimpel.
----------------------------------------------------------
Meerdere vlaggen
Als er 1 of meer vlaggen naast de Nederlandse vlag worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte hangen.
Bij 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 2 andere vlaggen moet de Nederlandse vlag in het
midden hangen. Komen de gemeentelijke en de provinciale vlag naast de Nederlandse vlag dan is de opstelling: gemeentelijke
vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen bij een gemeentelijke aangelegenheid moet de gemeentevlag
rechts. Worden naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere landen gehesen dan bepaalt de eerste letter van de landnamen in
de Franse taal de volgorde.