Truckshow Nederhemert

Truckshow 2020 

De inschrijving is i.v.m. het bereiken van het maximum aantal deelnemers gesloten!

Truckshow 2020

Info:
Op 29 mei en 30 mei 2020 organiseerd Oranjevereniging Nederhemert voor de 9e keer een truckshow. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres en route evenemententerrein: 
Evenemententerrein: 'de Twee Getijden' 
Adres: Nieuwstraat 26,
Postcode: 5317 JA
Plaats: Nederhemert 
Route: Klik hier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deelnemersreglement Truckshow 2020

Opstellen trucks:
Vrijdag 29 mei van 18.00 - 22.00 uur/zaterdag 30 mei van 9.30 - 11.00 uur.
Opstellen in volgorde van aankomst en op aanwijzingen van de organisatie.
Wipkarren, aanhangers en opleggers zijn niet toegestaan.

Verzekering:
Een ieder dient er zich van bewust te zijn, dat elke vorm van verzekering, tegen welk risico danook,
niet is inbegrepen, elke deelnemer dient daarom zelf voor de benodigde verzekeringen
zorg te dragen.

Eigen risico:
Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk
voor materiële en/of immateriële schade in welke vorm dan ook.

Alcohol/glas en blik
Het zelf meebrengen en/of nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
Een ieder dient er zelf zorg voor te dragen dat hij/zij niet onder invloed van alcohol
in zijn 
voertuig wegrijdt.
Op het gehele evenement is glaswerk en blik verboden.

Brandveiligheid:
Barbecueën, vuurkorven, open vuren, zijn i.v.m. de brandveiligheid, op het gehele evenement nergens toegestaan.

Annuleren:
Een deelnemer die zijn deelname aan de Truckshow annuleert, dan wel niet (meer) deelneemt,
dan wel op enig moment de deelname beëindigt, heeft geen recht op teruggave van het betaalde
bedrag.

Foto’s en video opnames :
Door je aan te melden voor de truckshow, geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s 
en/of video’s te gebruiken voor publicatie doeleinden.

Belangrijke tijden:
Zaterdagmorgen van 8.30 tot 10.30 uur: gratis ontbijt in de feesttent.
Zaterdagmiddag vanaf 12.30 uur: Jureren van de trucks, ook het interieur word dan gejureerd,
je auto moet uiteraard open zijn, anders geen beoordeling door de jury van het interieur!
Zaterdagmiddag vanaf 12.30 uur: Decibelcontest.
Zaterdagmiddag om 15.30 uur: Prijsuitreiking in de feesttent.
De voertuigen kunnen het terrein op zaterdag, vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur verlaten.

Door je aan te melden voor de truckshow, ben je akkoord gegaan met bovenstaand
deelnemersreglement. Bij het niet naleven van dit reglement, heeft de organisatie te
allen tijde 
de bevoegdheid, om personen te weigeren of van het terrein te weren.